Въпроси и отговори

 1. Какви документи трябва да подам за удостоверяване на български произход?

Отговор: Цялата информация се намира тук.

(* т.7 и т.8 са само за студенти)

 

 1. Колко дни отнема процедурата по удостоверяване на български произход?

Отговор: След като сте подали документи, проверени са от служител на административното гише и са изпълнени всички изисквания, Агенцията ще се произнесе в 14-дневен срок.

Резултатът може да проверите тук.

 

 1. Ако имам продължително пребиваване и искам да подам документи за постоянно пребиваване, нужно ли е отново да подавам в Агенцията пълен комплект от документи за удостоверяване на български произход?

Отговор: Ако Удостоверението за български произход за продължително пребиваване сте получили след 15.3.2021 г., в този случай не е необходимо да подавате пълен комплект от документи. Нужни са ви само заявление за удостоверяване на български произход (Приложение №1), копие от личната Ви карта за продължително пребиваване и писмо от Дирекция „Миграция“.

 

 1. Трябва ли документите ми да са преведени на български език?

Отговор: Всички документи, които не са издадени от български институции и не са на български език, трябват да бъдат преведени и легализирани.

 

 1. Необходимо ли е да предоставя оригинални документи, или е достатъчно само нотариално заверено копие?

Отговор: При подаване на документи, комплектът включва оригинални документи – преведени и легализирани + копие на същите документи, без нотариална заверка.

 

 1. Кога ще ми върнете оригиналните документи/ Може ли да ги изпратите и тях в съответната Дирекция „Миграция“?

Отговор: Оригиналните документи остават в ИАБЧ до произнасяне (издаване на УБП, отказ, допълнителна проверка), след което могат да бъдат върнати лично на заявителя на административното гише.

 

 1. Защо трябва декларацията за българско съзнание да бъде нотариално заверена след като в Правилника Ви пише, че може и да се подпише пред служител на Агенцията?

Отговор: В момента се подготвя уеднаквяване на законодателството и нов правилник на Агенцията. До тогава препоръчваме декларацията да бъде заверена нотариално.

 

 1. Искам да подам документи за българско гражданство. Какво да правя?

Отговор: Всички въпроси, свързани с кандидатстване за българско гражданство са в компетенция на Дирекция „Българско гражданство“ към Министерство на правосъдието. Информация за условията и документите за кандидатстване, може да намерите тук.

 

 1. Издавате ли дубликат на УБП?

Отговор: Дубликати не се издават предвид промените в законодателството от 15.03.2021г.

 

 1. Мога ли да получа документа, който удостоверява моя български произход?

Отговор: Не, удостоверяването на български произход се изпраща по служебен път към съответната Дирекция „Миграция“ ли до друга институция при поискване от тяхна страна.

 

 1. Мога ли да си получа УБП, ако съм подал заявление преди 15.03.2021г. и то и е било издадено?

Отговор: Не, защото има промени в критериите за потвърждаване на българския произход, поради което следва да бъде подадено ново заявление с необходимите документи.

 

 1. Документите могат ли да бъдат подадени от упълномощено от мен лице ?

Отговор: Да, с нотариално заверено пълномощно в оригинал и копие. 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта