Консултативен съвет

На 21.04.2023 г. Държавен вестник, брой 36 публикува Постановление на Министерски съвет №55 от 13 април 2023 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до Електронния регистър с данни за лицата, за които Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина е установявал български произход.

Съгласно Заключителните разпоредби на Правилника за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет /КС/, в едномесечен срок от датата на влизането му в сила министърът на правосъдието, министърът на външните работи, министърът на вътрешните работи, министърът на образованието и науката и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ трябва да оправомощят свои представители и техни заместници в Консултативния съвет.

В този срок трябва да бъдат определени и тримата специалисти в областите на историята, на балканистиката, езикознанието, етнография и други области, относими към дейността на КС, предложени от  председателя на Българската академия на науките или от ректори на държавни висши училища.

В 14-дневен срок след приключване на гореизброените дейности изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина издава заповед с поименния състав на Консултативния съвет и практически  КС ще има готовност да изпълнява функциите си.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта