Обяви / Кариери

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 


 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ  „ БЪЛГАРСКИ ОБЩНСТИ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ” В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 


 

ПРОТОКОЛ №3 - ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА длъжността главен юрисконсулт в дирекция „Финансова стопанска дейност и административно правно обслужване ” в Изпълнителна агенция за българите в чужбина.

 


 

ПРОТОКОЛ № 3 - ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА длъжността главен експерт в дирекция „ Български общности и информационна дейност” в Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 


 

ПРОТОКОЛ № 3 - ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА длъжността старши експерт в дирекция „ Български общности и информационна дейност” в Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 


 

СИСТЕМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И МИНИМАЛНИЯ РЕЗУЛТАТ, ПРИ КОЙТО КАНДИДАТЪТ СЕ СЧИТА ЗА УСПЕШНО ИЗДЪРЖАЛ ТЕСТА ПРИ КОНКУРСИ

 


 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА за длъжността „юрисконсулт“ – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Финансова стопанска дейност и административно правно обслужване” в Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА за длъжността „старши експерт“ – 1 (една) щатна бройка в дирекция „Български общности и информационна дейност” в Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА за длъжността „главен експерт“ – 2 (две) щатни бройки в дирекция „Български общности и информационна дейност” в Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 


 

Изпълнителна агенция за българите в чужбина обявява конкурс за длъжността главен експерт – 2 бр. в дирекция „Български общности и информационна дейност “, Изпълнителна агенция за българите в чужбина

Изпълнителна агенция за българите в чужбина обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт – 1 бр. в дирекция „Финансово-стопанска дейност и административно-правно обслужване“, Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 

Изпълнителна агенция за българите в чужбина обявява конкурс за длъжността старши експерт – 1 бр. в дирекция „Български общности и информационна дейност“, Изпълнителна агенция за българите в чужбина

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта