Дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“

Дирекция "Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване"

 

Директор дирекция „Финансово-стопански дейности и административно-правно обслужване“ („ФСД И АПО“)

Евгения Григорова
Тел: + 359 2 935 06 54
Email: e.grigorova@aba.government.bg

 

Приемна  ∕ Деловодство

Милания Костенко
Тел: + 359 2 935 06 74
Email: m.kostenko@aba.government.bg

 

Счетоводител

Димитър Димитров
Тел: + 359 2 935 06 55
Email: d.dimitrov@aba.government.bg

 

Финансов контрольор

Валентина Милчева
Тел: + 359 2 935 06 73
Email: valia.milcheva@aba.government.bg

 

Касиер

Диана Гетова
Тел: + 359 2 935 06 72


Логистика
Димитър Баксанов
Тел: + 359 2 935 06 69
Email: d.baksanov@aba.government.bg

 

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта