Дирекция „Български общности и информационна дейност“

Дирекция "Български общности и информационна дейност


Директор дирекция „Български общности и информационна дейност“ („БОИД“)

Валерий Радолов
Тел: + 359 2 935 06 64
Email: v.radolov@aba.government.bg

 

Специалист връзки с обществеността

Десислава Павлова
Тел: + 359 2 935 06 75
Email: d.pavlova@aba.government.bg

 

Референти по държави

 

Димитър Карарусинов
Тел: + 359 2 935 06 62
Email: d.kararussinov@aba.government.bg

 

Лили Спасова
Тел: + 359 2 935 06 57
Email: l.spasova@aba.government.bg

 

Иванка Славчева
Тел: + 359 2 935 06 68
Email: i.slavcheva@aba.government.bg

 

Ели Башева
Тел: + 359 2 935 06 67
Email: eli.basheva@aba.government.bg

 

Пепи Тенчева
Тел: + 359 2 935 06 59
Email: tencheva@aba.government.bg

 

Ива Крумова
Тел: + 359 2 935 06 63
Email: iva.krumova@aba.government.bg

Ашот Казарян
Тел: + 359 2 935 06 66
Email: a.kazaryan@aba.government.bg

Йоанна Драгнева
Тел: + 359 2 935 06 71
Email: Joanna.Dragneva@aba.government.bg

 

Костандина Бело
Тел: + 359 2 935 06 61
Email: kostandina.belo@aba.government.bg


Удостоверяване на български произход

 

Нина Ночева
Тел: + 359 2 935 06 70
Email: n.nocheva@aba.government.bg


Велиана Иванова
Тел: + 359 2 935 06 65
Email: v.ivanova@aba.government.bg

Слава Герова
Тел: + 359 2 935 06 54
Email: s.gerova@aba.government.bg

 

Системен Администратор

Мирослав Милушев
Тел: + 359 2 935 06 77
Email: m.milushev@aba.government.bgПолитика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта