Новини
Конкурс за рисунка „Светлина в душата“, организиран от Окръжен съд Русе
15.03.2024

Окръжен съд - Русе с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина обявява първото издание на международен конкурс за рисунка „Светлина в душата“.

В Конкурса могат да участват деца и млади хора от 6 до 18 годишна възраст от България и българските общности в чужбина.

Конкурсът е  продължение на инициативата „От деца за деца“, организирана от Окръжен съд – Русе като чрез своето изкуство подрастващите ще допринесат за положителна енергия и уют на помещението, за изслушване на деца - жертви или свидетели на насилие. Всички рисунки ще бъдат част от интериора на входа на Съдебната палата в град Русе, който ще се отваря само при посещение на деца в „Синята стая“ на сградата.

Тази добра кауза ще допринесе изключително много за създаването на спокойна, близка до домашната обстановка, среда за деца участващи в съдебни производства.

 

Регламент

 1. УЧАСТНИЦИ

Право на участие в конкурса за рисунка „Светлина в душата” имат деца и юноши от българските общности в чужбина и от България на възраст от 6 до 18 години (ученици), разпределени в две възрастови групи:

първа група - от 6 до 12 г.;

втора група - от 13 до 18 г. 

 1. КАТЕГОРИИ УЧАСТИЯ и ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Творбите на участниците трябва да са с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, масло, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив)

Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите.

III. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

На гърба на всяка творба е необходимо да бъдат отбелязани данните за автора:

 • име и фамилия на участника
 • възраст
 • населено място и държава
 • техника на изпълнение
 • учебен клас
 • наименование и контактни данни на училището
 • имейл и телефон на участника или родителя

 

 1. ИЗПРАЩАНЕ

Творбите се изпращат по пощата до 15 април 2024 г. (Валидна е датата на пощенското клеймо) на адреса на Русенски окръжен съд -  гр. Русе, п.к. 7000, ул. Александровска 57.

 1. НАГРАДИ

Всички творби ще бъдат оценени от комисия, като участниците ще бъдат класирани на I, II и III място, а 12 най-добри рисунки на призовите места ще бъдат включени в Годишен календар за 2025 г. Възможно е присъждането на специални награди на Журито – за най-малък участник, за най-оригинална творба, за най-интересно изпълнение и други. Предвидени са предметни награди за спечелилите участници.

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

С акта на предоставяне на своите творби за участие в конкурса, организиран от Русенски окръжен съд, авторите се съгласяват техните рисунки да останат за украса на фоайето към „Синята стая“.

VII. КОНТАКТИ

За допълнителни въпроси и информация, моля обръщайте се към координатора на конкурса Александра Петрова „служител връзки с обществеността“ на Русенски окръжен съд и координатор на конкурса  - 082/881-332;    0878405223; e-mail: courtruse.press@gmail.com
и Лили Спасова, гл. експерт, дирекция „Български общности и информационна дейност“, ИАБЧ - 02 935 06 57; l.spasova@aba.government.bg .

Снимки: Архив

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта