Акценти
Сподели:
КОНКУРСИ НА ДАБЧ ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА
20.04.2020

Скъпи деца и юноши, 

           Държавна агенция за българите в чужбина удължава срока за получаване на материали за конкурсите до 31 май 2020г. В тази сложна и пълна с предизвикателства обстановка по целия свят нека си останем в къщи и да дадем воля на родолюбиви творчески мисли и мечти!

Може да изпращате и Рисунките сканирани или снимани с добро качество в jpeg по електронната поща: aba@aba.government.bg

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването през 2020 г. на следните конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина:

 • Литературен конкурс „Стефан Гечев“ –  24-то издание;
 • Конкурс по рисуване „България в моите мечти“ –  19-то издание;
 • Конкурс по пеене „Любка Рондова“ –  11-то издание.

В конкурсите могат да участват деца и юноши от българските общности в чужбина от пред-училищна до 18 възраст (ученици). Класиранията се извършват в три възрастови групи: първа група - от 6 до 10 г.; втора група - от 11 до 14 г.; трета група - от 15 до 18 г.

 

Тематиката на тазгодишните конкурси, описани в приложенията по-долу, е посветена на следните годишнини:

 • 1180 г. от рождението на Климент Охридски (ок. 840-916), български църковен деец и книжовник, най-видният ученик и съратник на славянските първоучители Кирил и Методий, създател на Охридската книжовна школа;
 • 180 г. от рождението на Хаджи Димитър (1840 – 1868), български революционер, национален герой;
 • 170 г. от рождението на Иван Вазов (27.06.1850 – 22.09.1921), български поет, писател и драматург; определян като „патриарх на българската литература”.

По повод обявяването на 2020 година заМеждународна година на здравето на  растенията“ предлагаме участниците в конкурсите да опишат с думи/нарисуват/изпеят песен за най-българските растения, които:

 • са символ на България;
 • са използвани в българските традиции, обичаи, култура (вкл. държавни символи);
 • носят българския дух.

 

С акта на предоставяне на своите творби за участие във всеки от конкурсите, организирани от ДАБЧ, авторите се съгласяват техните произведения и изпълнения да бъдат безвъзмездно използвани от ДАБЧ за конкурсите и други прояви и политики на Агенцията (тематични постоянни или временни изложби, концерти, сборници, мултимедийни продукти и др. продукти), без търговска дейност, т.е. с идеална цел, и с изричното указване на името, възрастта на изготвяне и населеното място на съответния автор, за да се подкрепи таланта на младите сънародници от българските общности в чужбина и в името на разпространението на българската култура и духовност.

           

Материалите се изпращат на следния електронен адрес на ДАБЧ:

aba@aba.government.bg  като в темата на ел. съобщение (т.нар. subject) бъде указан вида на конкурса (литературен; рисуване; пеене). 

или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia - 1000, Bulgaria

            Крайният срок за получаване на материалите е 31 май 2020 г. ( За пощенските пратки важи датата на пощенското клеймо.)

 

Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки отделен конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (за всеки конкурс), както и награждаването с безплатно участие в културно-образователни форуми, организирани от или с участието на ДАБЧ.

          Резултатите ще бъдат обявени през есента на 2020 г.

          Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участника на тържеството или впоследствие от ДАБЧ, като:

 1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с координатора на съответния конкурс.
 2. ДАБЧ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месеца.

 

 

Приложение 1

 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СТЕФАН ГЕЧЕВ” - 2020

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

24-то издание

           

През 2020 г. Държавната агенция за българите в чужбина открива двадесет и четвъртото издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”. 

Конкурсът е предназначен за деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години (ученици).  Класирането се извършва в три възрастови групи: първа група - от 6 до 10 г.; втора група - от 11 до 14 г.; трета група - от 15 до 18 г.

Освен на общовалидните теми, указани в началото на настоящата обява, през 2020г. литературните творби могат да бъдат посветени на:

 • 180-годишнината от рождението на Стефан Караджа (1840-1868) - деец на национално-освободителното движение в Османска България;
 • 140-годишнината от рождението на писателя Йордан Йовков (1880 – 1937) - български писател, класик на българската литература.

 

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с творби на следните теми:

 1. „България в моите мечти” и
 2. „Духовната сила на българина”

 

И двете теми в Литературния конкурс „Стефан Гечев” дават възможност да се напишат литературни произведения, свързани с българските традиции и история, красивата природа на България, растенията в обредните традиции на българина, за дома и семейството, родния край, любимото ви място за което може да напишете приказка за България, да разкажете за своята любима българска книга, поет или писател. Те могат да бъдат посветени на бележити годишнини от родната ни история, на силата на българския дух, на ролята на просветителството и значението на писаното слово в живота на българина. 

 

Желаещите могат да участват с произведения написани на български език: есе, разказ, приказка, съчинение, стихотворение, кратка проза или бял стих. Могат да направят презентации  за годишнина или събитие, което ги вълнува, както и да направят буктрейлър на книга от български писател, който е от значение за младия човек, защото книгата допринася за духовното израстване на личността и е медиата,  без която не можем.

 

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора:

- лично и фамилно име,

- навършени години,

- учебен клас,

- име и контактни данни на училището,

- контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя.

 

За допълнителна информация:

Лили Спасова – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса

на ел. адрес: l.spasova@aba.government.bg или тел.: 00359 2 935 06 59

Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

 

Краен срок за изпращане на творбите – 31 май 2020 г.

 

 

Приложение 2

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА "БЪЛГАРИЯ В МОИТЕ МЕЧТИ” – 2020

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

19-то  издание

 

Държавната агенция за българите в чужбина организира деветнадесетото издание на конкурса за рисунка „България в моите мечти”.

По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 години (ученици), разпределени в три възрастови групи: първа група - от 6 до 10 г.; втора група - от 11 до 14 г.; трета група - от 15 до 18 г.

Освен на общовалидните и за трите конкурса годишнини, указани в началото на настоящата обява, през 2020г.  рисунките могат да бъдат посветени на:

 • 220-годишнината от рождението на майстор Кольо Фичето /Никола Фичев (1800 – 1881) български архитект и строител;
 • 210-годишнината от рождението на Захари Зограф /1810 – 1853/, български художник и иконописец, виден представител на Самоковската художествена школа;
 • 125-годишнината от рождението на Вадим Лазаркевич /1895-1963/, художник, един от основоположниците на българската школа за детски илюстрации.

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 картини по следните теми: 

 1. Българските традиции
 2. България в моя роден край
 3. Приказка за България

 

Творбите могат да бъдат изработени на:

 1. хартиен носител – класически рисунки. Рисунките трябва да са  с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, компютърна рисунка, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде  отбелязана избраната тема и данните за автора (име, възраст, населено място). - Може да се изпращат сканирани или снимани във формат jpeg на електронната поща: aba@aba.government.bg
 2. електронен носител - компютърна творба. Изискванията за компютърната рисунка или колаж са следните:
 • рисунките могат да бъдат изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic,и др.);
 • Копирани готови разработки от Интернет няма да бъдат оценявани и вземани предвид при награждаването;
 • Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори;
 • Финалният проект се предава заедно с папка „Използвани ресурси“ - фонове, модели, четки (т.н. архив).

 

Писмата с творбите трябва да съдържат следната информация за автора:

 • лично и фамилно име,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя.

За допълнителна информация:

на ел. адрес:  tencheva@aba.government.bg  или тел.: 00359 2 935 06 59

Пепи Тенчева - координатор на конкурса

Желателно е Компютърните рисунки, изработени на графична програма по избор да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

 

Краен срок за изпращане на творбите – 31 май 2020 г.

 

 

 

Приложение 3

 

КОНКУРС ПО ПЕЕНЕ „ЛЮБКА РОНДОВА” – 2020

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

11-то издание

 

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването на единадесетото  издание на детско-юношеския конкурс за български песни „Любка Рондова“ - 2020.

Съгласно регламента на конкурса, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 г. Участниците ще бъдат разпределени в три категории:

 1. Индивидуални изпълнители, които ще бъдат класирани в три възрастови групи: Първа група - до 10 г.; Втора група - от 11 до 14 г. и Трета група - от 15 до 18 г.
 2. Камерни групи – до 12 участника (дует; трио; квартет и т.н.);
 3. Ансамбли – над 12 участника.

 

Освен на общовалидните и за трите конкурса годишнини, указани в началото на настоящата обява, през 2020г. песните могат да бъдат посветени на:

 • 145-тата годишнина от рождението на Добри Христов (1875 – 1941) - български композитор и музиковед;
 • 90-тата годишнина от рождението на Стефка Съботинова (1930 – 2010) - българска народна певица, солистка в Държавния ансамбъл „Филип Кутев“, единствената певица със солови песни в първия албум на Марсел Селие „Мистерията на българските гласове“, удостоена с най-голямото държавно отличие – орден “Стара планина – първа степен“.

 

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 изпълнения на български песни от следните жанрове: патриотични и традиционни детски песни; естрадни и популярни песни; автентични народни песни по следните теми: 

 1. Цвете в песен вплетено и
 2. Възпятата история на нашия народ.

 

Всички участници трябва да изпратят качествени видео-записи на техните изпълнения с размер на файла - до 5 минути, или да  предоставят линкове за достъп  до изпълненията им, както и могат да изпратят записи на техните изпълнения върху компакт дискове (DVD).

            Към записа е задължително да бъдат приложени следните данни:

 • лично и фамилно име на изпълнителя,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • телефон/e-mail на родителите или изпълнителя за контакт,
 • име/телефон/e-mail на музикалния ръководител;

Отличените участниците, присъстващи на официалното връчване на наградите (след прослушване) ще имат възможността да се включат в поетично-музикалната програма на тържеството с техни изпълнения.

За допълнителна информация:

на ел. адрес: i.slavcheva@aba.government.bg или тел.: 00359 2 935 06 60

Иванка Славчева – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса

Желателно е записите (или линковете към тях) да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

Краен срок за изпращане на творбите – 31 май 2020 г.

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта