Акценти
Сподели:
Алманах „Родолюбец“
14.01.2021

През 2021 г. предстои да излезе от печат юбилейният брой на Алманах „Родолюбец“, X брой, 30 години Родолюбец.  Алманахът се издава от Културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и таварийските българи „Родолюбец“. 

Дружество „Родолюбец“ ще чества своето тридесетгодишно съществуване като дружество, устояло на предизвикателствата в държавно-политически и социален план, а също и на предизвикателствата на времето. Неуморно и винаги в дългогодишната си дейност те са следвали и продължават да следват идеите и принципите си, а именно изграждане на връзки с представителите на една от най-големите български диаспори от историко-културните области Бесарабия, Таврия и Крим. Винаги е бил налице стремеж за добро взаимодействие с нашите сънародници от Украйна, Молдова, Русия, Казахстан и прочие. Кръгът им от активности се разширява, а симпатизантите се увеличават.

В предстоящия нов брой на „Алманаха“ ще бъдат публикувани архивни материали, значими дейности и ще бъдат разгледани различните аспекти на културно-просветната дейност на дружеството, връзката им с държавните институции и бъдещи приоритети на организацията.

Държавната агенция за българите в чужбина през годините е подкрепяла Културно-просветно дружество за връзки с бесарабските и таварийските българи „Родолюбец“ и съвместната ни работа по различни дейности ще продължава и в бъдеще, като се водим от обичта ни към България, от уважението ни към всички наши сънародници, пазещи българския дух жив в душите и сърцата си. 

 

Снимките са представени от архива на Дружество "Родолюбец"

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта