XVI Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите”
01.02.2022

 

                                                                      ПОКАНА

                Държавна агенция на българите в чужбина и Сдружение Музите

имат удоволствието да Ви поканят

на

XVI Международен младежки фестивал на изкуствата Музите

под патронажа на г-жа Илияна Йотова – Вицепрезидент на Република България

 

първа сесия от  5-10 юли 2022 г. - конкурси в раздели "Танцово изкуство", „Нестандартни форми"; „Художествена литература“ и „Спорт“

 

втора сесия от 10-15 юли 2022 г. - конкурси в раздели „Музикално изкуство“ „Изобразително, приложно и фото изкуство",  „Театър“ и „Кино“

 

Фестивалът „Музите” е много жанров фестивал и конкурс на различни форми на изкуствата: танц, музика, театър, изобразително, приложно изкуство, фотография, нестандартни форми, художествена литература и кино. Фестивалът е домакин на близо 2000 участници от 25 страни и е едно от най-големите младежки събития в Източна Европа. Организира се от Сдружение „Музите” в партньорство с Община Созопол, с подкрепата на Държавната агенция за българите в чужбина, съдействието на институции и партньори.

Фестивалът се провежда под патронажа на Вицепрезидента на Република България. Включен е в културната програма на  Созопол и в културния календар на Министерство на културата на Република България.

Настоящата покана е насочена към нашите сънародници и приятели от българските общности, които имат желание да посетят България и Созопол това лято и да представят своето изкуство. Участието  във фестивал Музите освен летен отдих с творческа изява цели да покаже талантите на България от различни точки на света, съхраняване на българския дух и култура, запазване на традиции и ценности, приобщаване към културния живот в страната, стимулиране и популяризиране на изкуството в национален и международен мащаб.

Ако  искате да вземете  участие във фестивала, моля,  попълнете формуляра за заявка и изпратете на имейл : l.spasova@aba.government.bg

Лили Спасова – гл.експерт в дирекция „Български общности и информационна дейност“, ДАБЧ,  координатор за фестивал Музите

Заявката формуляр да съдържа пълната и точна информация. Да се избягват съкращения и абревиатури. Изпратената заявка удостоверява, че съставът или изпълнителите имат желание да участват в Международния фестивал на изкуствата Музите – 2022 г., с подкрепата на Агенцията.

Индивидуалните участници попълват своите данни в точка 2. Лицето, попълнило формуляра, дава съгласието си личните данни да бъдат обработвани и използвани от организаторите във връзка с участието им в 16-то издание на фестивала. Настоящото съгласие  се предоставя съгласно разпоредбите по чл. 4 ал. 1, т. 2 и 3 от Закон за защита на личните данни.

С приоритет ще бъдат разглеждани заявки на танцови състави, певци, оркестри, театрални любителски групи и таланти от други сфери на изкуството към училища, творчески обединения и организации на наши сънародници в чужбина по реда на подаване на попълнен формуляр и изпратен в агенцията до 30 май 2022 г. включително.

Постъпилите Заявки /формуляри/ за участие ще се разглеждат по дата на постъпване от страна на ръководството. Приоритет ще имат първите постъпили Заявки за участие и по преценка на Ръководството ще бъдат одобрявани или отхвърляни за участие.

При одобрение за поемане на разходите за участие от страна на Агенцията, съответната група или състав ще бъдат уведомени. Пътните разходи и застраховките са за сметка на участниците.

Моля Ви, към Заявката за участие да прилагате списък с имената на участниците в групата или състава.


Програма на фестивала
 

За повече информация: www.muzite.org   

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта