Функции и административни услуги

Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) е юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на външните работи на Републиак България, призвана да координира провеждането на държавната политика по отношение на българите, живеещи извън територията на Република България.

Основните направления на дейност са:

  1. подкрепа на българските общности в чужбина с цел съхраняване и разпространение на родната култура, език, традиции и самосъзнание сред българите по света;
  2. установяване на българския произход на чужди граждани, кандидатстващи за българско гражданство, и/или за продължително/постоянно пребиваване в Република България.

Хартата на клиента

АНКЕТНА КАРТА

за изследване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Изпълнителната агенция за българите в чужбина

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция за българите в чужбина през 2020 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция за българите в чужбина през 2022 г.

 

 

 

 

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта