КОНКУРСИ НА ДАБЧ – 2021 ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА на тема: „БЪЛГАРИТЕ – ЕДИННИ, СВОБОДНИ, ДОСТОЙНИ“
01.04.2021

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването през 2021 г. на следните конкурси за деца и юноши от българските общности в чужбина:

 • Литературен конкурс „Стефан Гечев“ –  25-то издание;
 • Конкурс по рисуване „България в моите мечти“ –  20-то издание;
 • Конкурс по пеене „Любка Рондова“ –  12-то издание.

В конкурсите могат да участват деца и юноши от българските общности в чужбина от пред-училищна до 18 възраст (ученици). Класиранията се извършват в три възрастови групи: първа група - от 6 до 10 г.; втора група - от 11 до 14 г.; трета група - от 15 до 18 г.

 

Тематиката на тазгодишните конкурси, описани в приложенията по-долу, е посветена на следните годишнини:

 • 1340 г. от създаването на Дунавска България през 681 г.;
 • 1145 г. от рождението на Св. Йоан Рилски Чудотворец – български светец и духовник, небесен закрилник и покровител на българския народ, патрон и основател на най-големия манастир в България – Рилския (876 – 946 г.);
 • 165 г. от първото честване на 24 май като ден на българските просветители Св. Св. Кирил и Методий в Пловдив по инициатива на Найден Геров (1856 г.);
 • 165 г. от рождението на Райна Княгиня (1856 – 1917 г.), българска учителка, участничка в национално-освободителното движение от Османско робство, ушила въстаническото знаме за Априлското въстание през 1876 г.;
 • 145 г. от избухването на Априлското въстание (1876 г.).

 

Предлагаме на бъдещите участници в тазгодишните конкурси:

 • да опишат с думи,
 • да нарисуват или
 • да изпеят песен

за  „Българите – единни, свободни, достойни“.

 

С акта на предоставяне на своите творби за участие във всеки от конкурсите, организирани от ДАБЧ, авторите се съгласяват техните произведения и изпълнения да бъдат безвъзмездно използвани от ДАБЧ за конкурсите и други прояви и политики на Агенцията (тематични постоянни или временни изложби, концерти, сборници, мултимедийни продукти и др. продукти), без търговска дейност, т.е. с идеална цел, и с изричното указване на името, възрастта на изготвяне и населеното място на съответния автор, за да се подкрепи таланта на младите сънародници от българските общности в чужбина и в името на разпространението на българската култура и духовност.

           

Материалите се изпращат на следния електронен адрес на ДАБЧ:

aba@aba.government.bg  като в темата на ел. съобщение (т.нар. subject) бъде указан вида на конкурса (литературен; рисуване; пеене). 

или на пощенския адрес на ДАБЧ:

Държавна агенция за българите в чужбина

bul. Dondukov 2А,

Sofia - 1000, Bulgaria

            Крайният срок за получаване на материалите е 30 април 2021 г. ( За пощенските пратки важи датата на пощенското клеймо.)

 

Всички творби ще бъдат оценени от специализирани комисии за всеки отделен конкурс. Във всяка възрастова група участниците ще бъдат класирани на I, II и III място и наградени с грамоти, медали и други награди. Възможно е присъждането на специални награди на Журито (за всеки конкурс), както и награждаването с безплатно участие в културно-образователни форуми, организирани от или с участието на ДАБЧ.

Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2021 г.

            Тържественото връчване на наградите по възможност ще бъде проведено през м. юли 2021 г.

            Получаването на наградите се извършва лично или чрез упълномощен представител на участника на тържеството или впоследствие от ДАБЧ, като:

 1. В случай, че няма лице, което да получи наградите, е необходимо да се свържете с координатора на съответния конкурс.
 2. ДАБЧ не носи отговорност за непотърсени награди в срок до 6 месеца.

 

Приложение 1

 

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СТЕФАН ГЕЧЕВ” - 2021

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

25-то юбилейно издание

           

През 2021 г. Държавната агенция за българите в чужбина открива двадесет и петото издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”. 

Освен на общовалидните теми, указани в началото на настоящата обява, през 2021 г. литературните творби могат да бъдат посветени на:

 • 155 г. от рождението на Чичо Стоян (Стоян Михайлов Попов), български детски поет и хуморист, актьор, редактор и автор гатанки, залъгалки, приказки в поеми, и най-вече на незабравимите стихотворения: „При мама и при татко“, „Сърдитко“, „Майчина отмяна“, с които вече много поколения български деца са израснали.
 • 135 г. от рождението на Ран Босилек (Генчо Станчев Негенцов), български писател, поет и преводач, автор на веселите истории за Патиланчо и неговите другари от „Патиланско царство”. Сред шедьоврите на неговите стихове е и стихотворението-символ „Я кажи ми, облаче ле бяло“;
 • 100 г. от рождението на Борис Априлов (1921 – 1995г.), български писател и драматург, автор на любимата на много поколения деца: „Приключенията на Лиско“.

 

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 творби на следните теми:

 1. България и аз”;
 2. „Българският дух – неподвластен на времето“.

 

Желаещите могат да участват с произведения написани на български език: есе, разказ, приказка, съчинение, стихотворение, кратка проза или бял стих. Могат да направят презентации  за годишнина или събитие, което ги вълнува, както и да направят буктрейлър на книга от български писател, който е от значение за младия човек, защото книгата допринася за духовното израстване на личността и е медиата,  без която не можем.

Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора:

- лично и фамилно име,

- навършени години,

- учебен клас,

- име и контактни данни на училището,

- контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя.

 

За допълнителна информация:

Лили Спасова – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса

на ел. адрес: l.spasova@aba.government.bg или тел.: 00359 2 935 06 59

Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

 

 

Приложение 2

 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА "БЪЛГАРИЯ В МОИТЕ МЕЧТИ” – 2021

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

20-то юбилейно издание

 

Държавната агенция за българите в чужбина организира двадесетото юбилейно издание на конкурса за рисунка „България в моите мечти”.

Освен на общовалидните и за трите конкурса годишнини, указани в началото на настоящата обява, през 2021 г.  рисунките могат да бъдат посветени на:

 • 200 г. от рождението на Георги Раковски (1821 – 1867 г.), идеолог, стратег и организатор на българското национално-освободително движение, писател, публицист, историограф и етнограф;
 • 165 г. от рождението на Стоян Михайловски (1856 – 1927 г.), български писател, публицист и общественик; майстор на баснята и епиграмата, автор на стихотворението „Кирил и Методий” („Върви, народе възродени”), превърнало се в химн на българската просвета и култура (1892 г.).

 

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 картини по следните теми: 

 1. Българските традиции;
 2. Велики личности от българската история;
 3. Приказка за България.

 

Творбите могат да бъдат изработени на:

 1. хартиен носител – класически рисунки. Рисунките трябва да са  с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, компютърна рисунка, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде  отбелязана избраната тема и данните за автора (име, възраст, населено място).
 2. електронен носител - компютърна творба. Изискванията за компютърната рисунка или колаж са следните:
 • рисунките могат да бъдат изработени на графична програма по избор (например: Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic,и др.);
 • Копирани готови разработки от Интернет няма да бъдат оценявани и вземани предвид при награждаването;
 • Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори;
 • Финалният проект се предава заедно с папка „Използвани ресурси“ - фонове, модели, четки (т.н. архив).

 

Писмата с творбите трябва да съдържат следната информация за автора:

 • лично и фамилно име,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • контактна информация – и-мейл и телефон на участника или родителя.

 

За допълнителна информация:

на ел. адрес:  tencheva@aba.government.bg  или тел.: 00359 2 935 06 59

Пепи Тенчева - координатор на конкурса

 

Желателно е Компютърните рисунки, изработени на графична програма по избор да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

 

 

 

 

Приложение 3

 

КОНКУРС ПО ПЕЕНЕ „ЛЮБКА РОНДОВА” – 2021

ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА

12-то издание

 

Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването на дванадесетото  издание на детско-юношеския конкурс за български песни „Любка Рондова“ - 2021.

Съгласно регламента на конкурса, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 г. Участниците ще бъдат разпределени в три категории:

 1. Индивидуални изпълнители, които ще бъдат класирани в три възрастови групи: Първа група - до 10 г.; Втора група - от 11 до 14 г. и Трета група - от 15 до 18 г.
 2. Камерни групи – до 12 участника (дует; трио; квартет и т.н.);
 3. Ансамбли – над 12 участника.

 

Освен на общовалидните и за трите конкурса годишнини, указани в началото на настоящата обява, през 2021г. песните могат да бъдат посветени на:

 • 165 г. от рождението на Стоян Михайловски (07.01.1856 – 03.08.1927), български писател, публицист и общественик; майстор на баснята и епиграмата, автор на стихотворението „Кирил и Методий” („Върви, народе възродени”), превърнало се в училищен химн (1892г.);
 • 80 г. от рождението на Гена Димитрова (06.05.1941 – 11.06.2005), българска оперна певица, покорила сцените на Метрополитън опера в Ню Йорк, Арена ди Верона и Ла Скала в Милано;
 • 75 г. от рождението на Иванка Гръбчева (28.07.1946 – 26.05.2013), българска кинорежисьорка, заснела незабравимите детски филми „Войната на таралежите”, „Деца играят вън”, „Изпити по никое време”, „13-та годеница на принца”.

 

В тази връзка желаещите могат да участват в конкурса с 1 или 2 изпълнения на български песни от следните жанрове: патриотични и традиционни детски песни; естрадни и популярни песни; любими песни от телевизионния екран, както и автентични народни песни по следните теми: 

 1. Какъв ли да стана се питам;
 2. Българската песен на световната сцена;
 3. Възпятата история на нашия народ.

 

Всички участници трябва да изпратят качествени видео-записи на техните изпълнения с размер на файла - до 5 минути, или да  предоставят линкове за достъп  до изпълненията им, както и могат да изпратят записи на техните изпълнения върху компакт дискове (DVD).

            Към записа е задължително да бъдат приложени следните данни:

 • лично и фамилно име на изпълнителя,
 • навършени години,
 • учебен клас,
 • име и контактни данни на училището,
 • телефон/e-mail на родителите или изпълнителя за контакт,
 • име/телефон/e-mail на музикалния ръководител;

 

Отличените участниците, присъстващи на официалното връчване на наградите (след прослушване) ще имат възможността да се включат в поетично-музикалната програма на тържеството с техни изпълнения.

За допълнителна информация:

на ел. адрес: i.slavcheva@aba.government.bg или тел.: 00359 2 935 06 60

Иванка Славчева – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса

 

Желателно е записите (или линковете към тях) да бъдат изпращани по електронната поща: aba@aba.government.bg като прикачени файлове, като в темата на ел. съобщение (subject) бъде указан вида на конкурса (литературен, рисуване или пеене).

 

Политика за използване на личните данни и бисквитки при използване на сайта